Acta Nº 1/2012

Primera Reunión Ordinaria

 

DÍA: 14 DE MARZO DE 2012.-

CONSEJEROS PRESENTES:

-          CATALINA VERA

-          EUSEBIO MENDEZ

-          LUCIO GOMEZ

-          SANDRA CHOROLQUE

-          BEATRIZ RAMOS

CONSEJEROS AUSENTES CON AVISO:

--------------------------------------------------------

CONSEJEROS QUE NO FUERON NOTIFICADOS:

-          ELVIRA REARTE

-          RUBÉN PANCHUK

-          MARIA ESTHER VELÁSQUEZ

-          NADIA GONZÁLEZ

-          DIAZ JOSE

-          SILVINA ESPECHE

-          RAMIREZ JANET

--------------------------------------

CONSEJEROS AUSENTES SIN AVISO:

-          JOSE YAMPOTIS

-          SERRANO DAVID

 

-----------------------------------------------------

 

SESION: Siendo las 18:35 se levanta la sesión por falta de quórum.-